آخرین بروزرسانی:12 تیر 98

اخبار

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای درنظردارد در اجرای آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) فضای مازاد برنیاز خود را به شرح ذیل ازطریق مزایده به بخش خصوصی ( اشخاص حقیقی یاحقوقی ) واگذار نماید :  

 

ردیف نام محل آدرس کاربری ابعاد ( متر مربع ) قیمت پایه ماهانه (ریال) قیمت پایه سالانه (ریال) مبلغ ضمانتنامه بانکی فرآیند ارجاع کار شرکت در مزایده (ریال)
1.          مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شماره  13  اسفراین بلوار آزادکان ، روبری شرکت نفت ، خ دامپزشکی ، جنب اداره هواشناسی آموزشی عرصه : 4332اعیان : 1700 41.500.000 498.000.000 24.900.000
 

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره امورعمومی وپشتیبانی یا واحد حقوقی اداره کل مراجعه و یا با شماره  تماس  32245833-058 حاصل فرمایند ، لازم به ذکر است متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند .  

مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 28/07/97 و مهلت ارائه پیشنهادات تا تاریخ  10/08/97 خواهد بود لازم به ذکر است پیشنهادات راس ساعت 10صبح مورخ 12/08/97 بازگشایی وبرنده مزایده اعلام می گردد.   

نشانی تحویل پیشنهادات :بجنورد-خیابان 32متری شهدا-جنب پارک موتوری شهرداری- اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان شمالی  

ضمنا هزینه چاپ دومرحله آگهی به عهده برنده مزایده بوده و این اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات براساس ضوابط مقررعمل خواهد نمود.

 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

 

نظر خود را درباره وبسایت اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی بیان کنید؟

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی می باشد