>

آخرین بروز رسانی: 23 آبان 1400

شناسنامه خدمات

شناسنامه

عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد 18081044000

عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری 18081832000

عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد 18051833000

عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای 18051045000

عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون  18051046100
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
صدور گواهینامه مهارت 18051046101 درگاه خدمت
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت 18051046102
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت 18051046103 درگاه خدمت

عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
برگزاری مسابقات مهارت 18051047100
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
برگزاری مسابقات آزاد مهارت 18051047101
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
برگزاری مسابقات مهارت معلولین 18051047102 درگاه خدمت
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
اعزام به مسابقات جهانی مهارت 18051047103
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
تهیه استانداردهای آموزش مهارت 18081048000
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت کد شناسه زیر خدمت نحوه ارائه خدمات
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی 18081049000
نظر خود را درباره وبسایت اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی بیان کنید؟

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی می باشد