>

آخرین بروز رسانی: 6 اردیبهشت 1402

شناسنامه خدمات

شناسنامه جدید

کلیه خدمات بصورت الکترونیک ارائه می شوند.

شناسه خدمت

عنوان خدمت                                                          بستر ارائه خدمت

18051045000 

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

  شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

18081833000

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه  های آزاد 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

 اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت  

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

18051046000 

برگزاری آزمون های مهارتی

 
18051046100

ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

 
18051046101

صدور گواهی نامه مهارت

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

 
18051046101

تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

 اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

 
18051046103

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

18081044000

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

 اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

18081832000 

صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

18081049000 

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

18081048000

تهیه استانداردهای آموزش مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

 اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

18051047000

برگزاری مسابقات ملی مهارت 

 
18051047101

برگزاری مسابقات مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

 
18051047102

برگزاری مسابقات آزاد مهارت

راهنما   

شناسنامه خدمات    

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت   

سوالات متداول    

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

 
18051047103

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

راهنما   

شناسنامه خدمات    

 اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

 

 
18051047104     

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

راهنما   

شناسنامه خدمات    

 اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

  

نظر خود را درباره وبسایت اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی بیان کنید؟

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی می باشد