آخرین بروز رسانی: 6 اردیبهشت 1402

مسئولین ستادی

جواد نوذری

سمت شغلی : معاون اداری و پشتیبانی 

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه اول

شماره تماس : 32255685


سید احمد غلامزاده

سمت شغلی : سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه همکف

شماره تماس : 32229617


غدیر فاخر

سمت شغلی :رییس اداره آموزش و پژوهش 

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه همکف

شماره تماس : 32229619


فاطمه فتحی

سمت شغلی : رییس اداره موسسات کارآموزی آزاد 

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه همکف

شماره تماس : 32229618


حمید صلاحی

سمت شغلی : رییس اداره امور عمومی

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه اول

شماره تماس : 32245833


محمدجعفرنوایی شامیر

سمت شغلی : رییس اداره امور مالی

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه دوم

شماره تماس : 32229662


دانیال بهنامه

سمت شغلی : رییس اداره سنجش و ارزیابی مهارت

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی – ساختمان آزمون

محل استقرار :طبقه اول

شماره تماس : 32259113


رضا کمایستانی

سمت شغلی : مسئول حراست

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه اول

شماره تماس : 32229661


رضا عبدی

سمت شغلی : مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه همکف

شماره تماس : 32245831


محمدغلامی

سمت شغلی : مسئول روابط عمومی و فرمانده بسیج

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه همکف

شماره تماس : 32221665


صادق صبحانی

سمت شغلی : مسئول دفتر فنی

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه اول

شماره تماس : 32245832


نازنین یوسف زاده حسینی

سمت شغلی : مسئول فناوری اطلاعات

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه دوم

شماره تماس : 32245834


رقیه ایوبی

سمت شغلی : کارشناس بودجه و اعتبارات

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه دوم

شماره تماس : 32245836 داخلی 234


لیلی ناظرپناه وحید

سمت شغلی : کارشناس حقوقی اداره کل

محل خدمت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

محل استقرار :طبقه اول

شماره تماس : 32245828

 

نظر خود را درباره وبسایت اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی بیان کنید؟

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی می باشد